o klube        správna rada        muži        ženy        mládež        hráči        aktuálna sezóna        fotoalbum        archív        kontakt

A-družstvo žiaci     B-družstvo žiaci     C-družstvo žiaci

____________________________

krátke info

Ø stolnotenisová prípravka

Ø žiacke súťaže

Ø tréningy 4x týždenne

____________________________

stolnotenisový materiál

____________________________

partneri

update: 01.08.2023

© 2008-2023 TIGEO

 

B-družstvo žiaci

B-družstvo žiakov TTC Majcichov v sezóne 2022/2023 znova obnovilo svoju činnosť v druhej najvyššej súťaži Majstrovstiev Trnavského kraja – 2. lige. V družstve začali hrávať najlepší žiaci zo stolnotenisovej prípravky TTC Majcichov a tvorilo ho celkovo 9 detí (z toho 8 z Majcichova), ktorí patrili do vekovej kategórie najmladší žiaci. Žiaci B-družstva sa zároveň zúčastňovali aj regionálnych mládežníckych turnajov a turnajov Slovenského pohára mládeže medzi najmladšími žiakmi. Organizačným vedúcim družstva a trénerom bol Tibor Kollár.

Základnú zostavu B-družstva žiakov v sezóne 2022/2023 tvorili Ondrej Lampert, Rebeka Belavá, Ela Partlová, Marianna Partlová a Timotej Kollár, družstvo dopĺňali aj Sofia Pagáčová, Paulína Gálová, Vanesa Halásová a Nela Richtáriková.

Družstvo sice skončilo v tabuľke na poslednom mieste, jeho hlavným cieľom však bolo v sezóne 2022/2023 naberať skúsenosti z dlhodobých súťaží starších žiakov v rámci Trnavského kraja. Ďalším cieľom žiackeho B-družstva bolo predovšetkým výkonnostne napredovať aj v súťažiach žiackeho stolného tenisu v rámci Slovenska medzi najmladšími žiakmi. Dôvodom činnosti žiackych družstiev je pritiahnuť najmenšie deti k tejto hre, tak typickej pre Majcichov. Aj preto Table Tennis Club Majcichov pozýva všetkých chlapcov a dievčatá – prvákov a druhákov na tréningy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 17.00 hod. do telocvične ZŠ J. Palárika v Majcichove.

A-družstvo žiakov