o klube        správna rada        muži        ženy        mládež        hráči        aktuálna sezóna        fotoalbum        archív        kontakt
Chcete venovať 2% (3%) z dane nášmu klubu?

____________________________

krátke info

Ø stolnotenisová prípravka

Ø žiacke súťaže

Ø tréningy 4x týždenne

____________________________

stolnotenisový materiál

____________________________

partneri

update: 01.03.2024

© 2008-2024 TIGEO

 

ak ste zamestnanec ...

2% z dane nám môžete poukázať, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane, kde uvediete Vaše meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane, minimálne však 3 €. Identifikačné údaje pre Table Tennis Club Majcichov sú už vo vyhlásení uvedené. Ak ste v roku 2023 boli dobrovoľníkom alebo ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete nám poukázať 3% z dane. Potrebujete však k tomu potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte vyplnené vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane spolu s potvrdením o zaplatení dane daňovému úradu v mieste Vášho bydliska. Ten prevedie 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane v prospech Table Tennis Club Majcichov.

ak podávate daňové priznanie (fyzická osoba) ...

2% z dane nám môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia. Ak ste v roku 2023 boli dobrovoľníkom alebo ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete nám poukázať 3% z dane. Potrebujete však k tomu potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. Najneskôr do 31. marca 2024 doručte Vášmu daňovému úradu daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, v VIII. oddieli s názvom "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona" uvediete sumu zodpovedajúcu 2% (3%) dane (minimálne však 3 €) a identifikačné údaje pre Table Tennis Club Majcichov. Daňový úrad následne prevedie 2% (3%) Vašej dane v prospech Table Tennis Club Majcichov.

ak podávate daňové priznanie (právnická osoba) ...

1% (2%) z dane nám môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia. Najneskôr do 31. marca 2024 doručte Vášmu daňovému úradu daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. V časti VI. s názvom "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby", uvediete sumu zodpovedajúcu 1% (2%) dane (minimálne však 8 €) a identifikačné údaje pre Table Tennis Club Majcichov. Daňový úrad následne prevedie 1% (2%) Vašej dane v prospech Table Tennis Club Majcichov. POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1% z dane.

Identifikačné údaje:

Názov: Table Tennis Club Majcichov

Sídlo: Majcichov 432, 919 22 Majcichov

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42154634